Publicita projektov

Projekt Skvalitnenie triedeného zberu komunálneho odpadu.- technika pre zvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.