Drobný stavebný odpad patrí na zberný dvor

Drobný stavebný odpad patrí na zberný dvor

Drobný stavebný odpad patrí na zberný dvor a nie do kontajnerov, ktoré sú na sídliskách.
dátum zverejnenia 31.07.2019