Prejsť na hlavnú stránku TSmP a.s.
Prejsť na hlavnú
stránku TSmP a.s.

Online objednávka dreva

Rýchle kontakty
Rýchle
kontakty

Odpady a všeobecná údržba
Odpady
a všeobecná údržba

Kalendár triedeného zberu v IBV 2018

Pohrebné a cintorínske služby

Ekopark

Mestské lesy Prešov

Zberné dvory
Zberné dvory
ul. Bajkalská 33
ul. Jesenná 3
Pondelok – Sobota
8.00 – 18.00

© 1996-2018 - Technické služby mesta Prešov a.s.  |  Facebook  |  Twitter  |  Google+  |  Ochrana osobných údajov

Technickú podporu pri tvorbe tejto stránky poskytla spoločnosť SMASH