Kontakty

Sídlo spoločnosti, poštová adresa, fakturačné údaje

Technické služby mesta Prešov a.s.
Bajkalská 33
080 01, Prešov
tel.: 051 / 771 17 08
fax: 051 / 749 47 52
e-mail: assist@tsmp.sk
bezplatná infolinka: 0800 500 012

Kontakt pre média
Ing. Ingrid Mihaľová
0918 870 047
mihalova@tsmp.sk

IČO: 317 189 14
DIČ: 2020520656
IČDPH: SK 2020520656
Spoločnosť zapísaná v OR
Okresného súdu Prešov,
odd. Sa, Vložka číslo 252/P


Odpadové hospodárstvo a všeobecná údržba

Magdaléna Haltmanová

vedúca prevádzky
Jesenná 3, Prešov
mobil: 0918 861 957
e-mail: haltmanova@tsmp.sk

Rudolf Bajus

dispečer
odvoz odpadu veľkoobjemovým kontajnerom,
problémy pri vývoze komunálneho odpadu,
alebo triedení zbieraných zložiek, prepravné služby, zemné práce, odvoz a zneškodnenie fekálií, prenájom mobilných WC

Jesenná 3, Prešov
mobil: 0918 877 791
e-mail: bajus@tsmp.sk

Ing. Rastislav Oravec

vedúci strediska
odpadové hospodárstvo
zmesový komunálny odpad

Jesenná 3, Prešov
mobil: 0918 861 954
e-mail: oravec@tsmp.sk

Mgr. Stanislav Lukáč

vedúci strediska
čistenie, kosenie a zimná údržba
Jesenná 3, Prešov
mobil: 0905 890 506
e-mail: lukac@tsmp.sk

Mgr. Ivona Šoltésová

sklad
predaj nádob na zber odpadu
Jesenná 3, Prešov
mobil: 0905 631 777
e-mail: soltesova@tsmp.sk

Ing. Mária Terpáková

odborný referent odpadového hospodárstva
prihlásenie nového producenta odpadu, výmena zbernej nádoby alebo vrecia na triedený zber odpadu
Jesenná 3, Prešov
mobil: 0918 887 002
e-mail: terpakova@tsmp.sk


Stanislav Štefánik

vedúci strediska všeobecnej údržby
údržba detských ihrísk, lavičiek, zastávok
Jesenná 3, Prešov
mobil: 0918 870 052
e-mail: stefanik@tsmp.sk

Mária Tomečková

správca trhoviska
máte záujem predávať na prešovských trhoviskách?
Jesenná 3, Prešov
mobil: 0918 870 053
e-mail: tomeckova@tsmp.sk

Ing. Andrej Senaj

vedúci strediska
triedeného zberu odpadu
Jesenná 3, Prešov
mobil: 0915 333 243
e-mail: senaj@tsmp.sk


Pohrebné a cintorínske služby

Mgr. Martin Janiga

vedúci prevádzky
Krátka 2
tel.: 051 / 772 41 33, 051 / 772 28 13
nonstop linka: 0918 698 213
e-mail: janiga@tsmp.sk


Mestské lesy Prešov

Mgr. Juraj Hurný

vedúci prevádzky MsL a EKOPARKU
Bajkalská 33
tel.: 051 / 771 17 08
mobil: 0905 456 860
e-mail: hurny@tsmp.sk

Ing. Mikuláš Sekerec

odborný lesný hospodár
Bajkalská 33
mobil: 0905 421 686
e-mail: sekerec@tsmp.sk


Ekopark Holá Hora

Ing. Jana Klusová

Ekopark
Botanická 4211/13
mobil: 0905 804 871, 0904 117 484
e-mail: klusova@tsmp.sk


Karanténna stanica pre psov a mačky mesta Prešov

Sečovská, Prešov
mobil: 0918 870 044
e-mail: karantena@tsmp.sk


Úsek riaditeľa

Anna Kušníriková

asistent riaditeľa a personalista
Bajkalská 33
tel.: 051 / 771 17 08
fax: 051 / 749 47 52
e-mail: assist@tsmp.sk


Oddelenie obchodnej stratégie a legislatívy

Ing. Ingrid Mihaľová

samostatný odborný referent
Bajkalská 33
tel.: 051 / 771 17 08
mobil: 0918 870 047
e-mail: mihalova@tsmp.sk

Ing. Pavol Kundráčik

samostatný odborný referent
Bajkalská 33
tel.: 051 / 771 17 08
mobil: 0917 580 998
e-mail: kundracik@tsmp.sk