Verejné služby

Od 15.06.2018 zabezpečujeme podľa pokynov mesta Prešov
prevádzku WC v otváracích hodinách:

WC Hlavná ulica:
pondelok - piatok od 09:00 hod. do 19:00 hod.
sobota - nedeľa a sviatok od 08:00 hod. do 12:30 hod.

WC Floriánova ulica:
pondelok - piatok od 09:00 do 15:00 hod.


Kontakty
tel.č.: 051/77 321 69
sídlo prevádzky: Jesenná 3, Prešov
poštová adresa: Bajkalská 33, 080 01 Prešov                    

  
Prevádzka OHVÚ zabezpečuje:

  • údržbu detských ihrísk, lavičiek a pieskovísk,
  • údržbu minerálnach prameňov a mestských rekreačných zariadení,
  • prevádzku trhovísk v meste Prešov
  • prevádzku verejných WC v meste Prešov