Žiadosť o trhové miesto?

Stiahnite si žiadosť na prenájom trhového miesta

Máte záujem predávať na prešovských trhoviskách?

Stiahnite si žiadosť o trhové miesto, vytlačte, vyplňte a zašlite ju poštou alebo doručte osobne na našu adresu :

Technické služby mesta Prešov, a.s.
Bajkalská 33,
080 01 Prešov

 

t.č.: 051/773 21 69,
0918 870 053
p. Tomečková, tomeckova@tsmp.sk.