Ako objednať kontajner?

Podnikatelia stiahnite si formulár pre objednávku a odvoz VOKu - PODNIKATEĽ
Nepodnikatelia stiahnite si formulár pre objednávku a odvoz VOKu - NEPODNIKATEĽ
 

V rámci nakladania s odpadmi Vám ponúkame:

  • zber zmesového komunálneho odpadu veľkoobjemovými kontajnermi (VOK-mi), jeho následný odvoz a zneškodnenie
  • zber objemného odpadu veľkoobjemovými kontajnermi (VOK-mi), jeho následný odvoz a zneškodnenie
  • zber stavebného odpadu veľkoobjemovými kontajnermi (VOK-mi), jeho následný odvoz a zhodnotenie

V prípade záujmu o ponúkané služby kontaktujte Prevádzku Odpadové hospodárstvo a všeobecná údržba,

t.č.: 051/77 329 20,
0918 877 791
p. Bajus, bajus@tsmp.sk
.