Aktuálne ťažby

Pri ťažbe postupujeme podľa programu starostlivosti o les na roky 2014 – 2023 pre Mestské lesy Prešov

 

Prešov - Borkút

nepriebeha plánovaná ťažba.

 

Prešov - Šidlovec

nepriebeha plánovaná ťažba.

 

Šindliar

nepriebeha plánovaná ťažba.