Aktuálne ťažby

Pri ťažbe postupujeme podľa programu starostlivosti o les na roky 2014 – 2023 pre Mestské lesy Prešov

 

Prešov - Borkút

dielce 93, 84, 89.

 

Prešov - Šidlovec

dielce 107a, 205b, 205c.

 

Šindliar

dielce 499, 500 a 487.