Aktuálne ťažby

Pri ťažbe postupujeme podľa programu starostlivosti o les na roky 2014 – 2023 pre Mestské lesy Prešov

Prešov

Aktuálne neprebieha žiadna úmyselná ťažba v porastoch v oblasti Borkút - Vydumanec. Pracuje sa na úprave plôch po ťažbách. V lokalite Šidlovec sú vykonávané výchovné ťažby v dielcoch 199 až 201.

Šindliar

Aktuálne ťažíme na území lesov na Šindliari.