Doprava a údržba

Doprava a dopravná údržba zabezpečuje a poskytuje prepravné služby vozidlami Tatra T 815 S3 a Avia (otvorený valník, vyklápač a skriňa), zemné práce mechanizmami Tatra T 815 UDS 114, Bielorus a UNC a v neposlednom rade opravy nákladných a osobných vozidiel, mechanizmov a strojných zariadení nielen pre Technické služby mesta Prešov, a. s., ale aj pre fyzické a právnické osoby.

Na spomínané opravy slúžia dielenské priestory na Jesennej ulici. Dielne pre opravu nákladných vozidiel sú vybavené dvoma montážnymi jamami a dvoma hydraulickými zdvihákmi. Dielne pre opravu osobných a dodávkových vozidiel sú vybavené dvoma montážnymi jamami a jedným stojanovým elektromechanickým zdvihákom.

t.č.: 051/77 321 69,
0918 861 954
p. Oravec, oravec@tsmp.sk.

Ponúkame

Prepravné služby

 

Prenájom vozidiel a mechanizmov na zemné práce

  

Vývoz fekálií

Autoservis nákladných a osobných motorových vozidiel