Voľné pracovné miesta

Technické služby mesta Prešov, ul. Bajkalská 33080 01 Prešov
IČO 31718514

Voľné pracovné miesto Hrobár od 15.7. 2023

Predpoklady a zručnosti

manuálna zručnosť
chuť pracovať
odolnosť voči stresu
korektný prístup
lojalita
bezúhonnosť
schopnosť pracovať v kolektíve
 

Požadované vzdelanie

základné vzdelanie, stredoškolské bez maturity prípadne aj s maturitou
 

Pracovná náplň:

 • vykonávať výkop a zásyp hrobu,

 • pri výkope hrobovej jamy dôsledne dodržiavať jej požadované rozmery,

 • vykonávať búracie práce,

 • vykonávať odkrytie a zakrytie hrobu,

 • podľa potreby vykonávať exhumácie ľudských ostatkov,

 • vyrábať a osadzovať panelové preklady krypty,

 • vykonávať stavebné práce pri budovaní základov pre pomník a chodníkov,

 • vykonávať výrobu a použitie cementových zálievok panelov,

 • vykonávať terénne úpravy v okolí hrobu a na samotnom hrobe,

 • ukladať vence a kvety na hrob,

 • vykonávať ostatné práce súvisiace s pochovávaním zosnulých

 • dôsledne dodržiavať príkazy nadriadeného,

 • prenášať a inak premiestňovať rakvu so zosnulým,

 • prenášať kvety a vence,

 • spúšťať rakvu so zosnulým do hrobu,

 • počas pohrebného obradu dôsledne dodržiavať príkazy obradníka,

 • dôsledne dodržiavať stanovené pracovné a technologické postupy,

 

Základná mesačná mzda 816,-€
Jednozmenná prevádzka
Pracovná doba od 7,00 hod do 15,00 hod.
Pracovisko ul. Krátka 2 – Dom smútku
 

Písomná žiadosť na adresu spoločnosti:
Technické služby mesta Prešov, ul. Bajkalská 33080 01 Prešov