Výmena smetnej nádoby?

Stiahnite si žiadosť na výmenu smetnej nádoby

V prípade, že následkom poškodenia a nefunkčnosti potrebujete vymeniť zbernú nádobu na odpad, jej výmenu môžete nahlásiť :

  • na tel. číslach 0918 870 058, p. Tivadarová
  • osobne, v rámci pobočky na ul. Jesennej 3 (odbočka zo sídliska Šváby smerom na Delňu oproti spoločnosti Elcom)
  • písomne, zaslaním vyplneného formulára (viď. príloha) na adresu tivadarova@tsmp.sk

Na výmenu zbernej nádoby máte nárok po 5-tich rokoch jej užívania.

Poškodenie zbernej nádoby na odpad pri bytovom dome prosím nahláste na vyššie uvedenom tel. čísle Prevádzky Odpadové hospodárstvo a všeobecná údržba.

t.č.: 0918 870 058,
p. Tivadarova, tivadarova@tsmp.sk