Aukcie drevnej hmoty

Momentálne neorganizujeme žiadnu aukciu surového dreva.

Bližšie informácie na telefónnom čísle: Ing. Pavúk, PhD., 0918 861 955, pavuk@tsmp.sk