Aukcie drevnej hmoty

Momentálne neorganizujeme žiadnu aukciu surového dreva.

Bližšie informácie na telefónnom čísle: Mgr. Juraj Hurný, 0905 456 860, hurny@tsmp.sk