Aukcie drevnej hmoty

Pozývame Vás na aukciu surového dreva podľa nasledovných podmienok:

Miesto konania aukcie surového dreva: Mestské lesy Prešov, Borkút
Dátum konania a čas trvania aukcie dreva: 28.02.2019, od 8:00 hod. - do 10:00 hod.
Termín vyhodnotenia aukcie surového dreva: 28.02.2019, do 12:00 hod.
Ponúkané dreviny: dub, buk

Presná ponuka tovaru daného do aukcie surového dreva bude uvedená pred začiatkom aukcie v ponukových listoch.

Bližšie informácie na telefónnom čísle: Ing. Pavúk, PhD., 0918 861 955, pavuk@tsmp.sk