Aukcie drevnej hmoty

Momentálne nemáme naplánovanú žiadnu aukciu drevnej hmoty.

Presná ponuka tovaru daného do aukcie surového dreva bude uvedená pred začiatkom aukcie v ponukových listoch.

Bližšie informácie na telefónnom čísle: Ing. Pavúk, PhD., 0918 861 955, pavuk@tsmp.sk