Prevádzka PaCS

Kontakty
tel.č.: 051/ 772 41 33
sídlo prevádzky: Krátka 2, Prešov
poštová adresa: Bajkalská 33, 080 01 Prešov                   
vedúci prevádzky: Mgr. Martin Janiga - vedúci prevádzky
e-mail: janiga@tsmp.sk
web: www.pohrebnictvopo.sk                 

Prevádzka PaCS zabezpečuje:

  • správu Hlavného cintorína a Domu smútku v Prešove,
  • správu cintorínov v Solivare, Nižnej Šebastovej, Šalgovíku, Dúbrave a na Kalvárii,
  • správa Soľnobanského a Zlatobanského cintorína,
  • cintorínske služby (kosenie trávy, údržbu náhrobkov, sprostredkovanie postavenia pomníka). 
  • komplexné pohrebné služby,
  • zapožičanie obradnej siene,                                                                                   
  • prevoz zosnulých, zahraničný prevoz,                                                                      
  • úpravu zosnulých,                                                                                           
  • zabezpečenie pohrebných obradov, smútočných potrieb,                                                    
  • vybavenie dokladov a matričnej agendy.