Vývoz odpad 17.11.2021

Vývoz odpadu skrz štátneho sviatku Deň boja za slobodu a demokraciu bude posunutý.

16.11.2021

IBV /rodinné domy/ počas štátneho sviatku 17.11.2021 - odvoz zmesového komunálneho odpadu je posunutý  z 17.11.2021  na  18.11.2021 - 20.11.2021

KBV /sídliská /počas štátneho sviatku 17.11.2021 - odvoz zmesového komunálneho odpadu a triedeného odpadu je posunutý - z 17.11.2021 na 18.11.2021 - 20.11.2021

Zberné dvory na ulici Bajkalská 33 a Jesenná 3 budú 17.11.2021 ZATVORENÉ.

Autor: Ing. Ingrid Mihaľová