Vývoz odpadu 15.9.2023

Zberné dvory budú 15.9.2023 zatvorené.

14.09.2023

Vývoz zmesového komunálneho odpadu v IBV /rodinné domy/ a v KBV / bytovky/ v deň štátneho sviatku 15.9.2023  bude posunutý o jeden deň.

Triedený odpad, vývoz BRO /zelený odpad/ a BRKO /kuch. odpad/  podľa uvedeného harmonogramu v kalendári triedeného zberu.

   Zberné dvory Bajkalská 33 a Jesenná 3 dňa 15.9.2023 budú  z a t v o r e n é !

Autor: Ing.Ingrid Mihaľová